נשים באתר ייצור ידע

עד היום נשים מקופחות בתחומים שונים של חיינו. שיאו של המאבק הזה, לשוויון זכויות מלא, היה בתקופת ה- MeToo#; אולם, הפרוגרס הסיג את המאבק לאחור, כאשר מיקם את הנשים בתחתית פירמידת המוחלשים. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו בסוגיה זו באתר 'ייצור ידע', על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה מועילה!