פנחס יחזקאלי: בכמה כפיות משמעת מהולה כוס התרבות הארגונית שלכם?

משמעת (discipline) מוגדרת כפעולה, צורת התנהגות, או סדרת כללים, שאותם מקיימים פרטים וקבוצות במערכת מורכבת. בארגונים, זה קורה במטרה להבטיח ציות של עובדים; לעיתים בניגוד לנטייתם הטבעית, לצורך השגתה של  מטרה מסוימת...