אפרים לאור: הקצאה ייעודית של קרקע למחזור פסולת במסגרת היערכות לחירום

במאמר זה ברצוני להפנות את תשומת-הלב למיחזור פסולת בעקבות אסונות פתע רבי נפגעים [אפר"ן], פרי הבאושים של רעידות-אדמה, צונאמי, שיטפונות, שריפות תעשייתיות, שימוש בחומרים רדיואקטיביים ובחומרים מסוכנים, מלחמות גדולות, וגם הזדקנות של ערים מטרופוליטניות...

אפרים לאור וגרשון הכהן: קורונה – אסטרטגית ניהול ואסטרטגית יציאה

בעשורים האחרונים התרחשו אירועים, שהיו מעבר לכל תחזית של המפריזים, גם המחמירים ביותר; אך עובדה היא שהם התרחשו. אנה קארנינה, של טולסטוי (ראו תמונת כריכה משמאל) נפתח במשפט הידוע: "כל המשפחות המאושרות מאושרות בדרך דומה, כל המשפחות האומללות, אומללות כל אחת על פי דרכה." בהשלכת הגיון זה למצבי חירום, ניתן להציע: "כל מצבי השגרה דומים זה לזה, מצבי החירום שונים זה מזה, הם מצבי חירום, כל אחד על פי דרכו."...