אפרים לאור: תסמונת הלגיטימציה הבינלאומית – ה"פריץ" הגלותי מת

בני עמי, חדלו לתור אחר ולהשתעבד להשגת לגיטימציה בינ"ל... תרגישו טוב בין אומות העולם הזה. חירות נרכשת במאבק, בעיקר חירות נפשית, ונשמרת לנצח במאבק. לפני 2,000 שנים איש לא נזקק ללגיטימציה לגרש יהודים מארצם. כיום, איננו זקוקים ללגיטימציה מאיש לחדש, לקיים ולפתח את ארץ הייעוד לשגשוג-על כבית לאומי לעם היהודי...

אפרים לאור: הבחנה ופילוח בין פטריוט, יריב ואויב

מי שחובר ונשען על המרים באויבי ישראל, איננו ישראלי. מי שפונה לגורמים זרים, כבימי המנדט הבריטי, ומזיק לישראל באמצעות פרסום מאבקים פנים-ישראליים, איננו ישראלי. מי שפועל למען המדינה היהודית. למען תושביה. לניקוי פגמים, לטיוב הממשל, לשיפור התנהלות ציבורית ופרטית, למשפט ולצדק הינו ישראלי, שחותר לישראל טובה יותר ושמשטרה דמוקרטי יותר ואנרכיסטי/כאוטי פחות.

אפרים לאור: החזירו לאוכלוסיית הרוב את המדינה היהודית והדמוקרטית!

גופים של ומטעם מדינת-ישראל כוננו משטר "רשע וטוב לו בהשוואה לצדיק ורע לו" בתהליך רציף, עקבי, דורסני... והכל מכוונות טובות, 'טהורות', נעלות וארוכות-טווח, עד קצה החותם.

אפרים לאור: הקצאה ייעודית של קרקע למחזור פסולת במסגרת היערכות לחירום

במאמר זה ברצוני להפנות את תשומת-הלב למיחזור פסולת בעקבות אסונות פתע רבי נפגעים [אפר"ן], פרי הבאושים של רעידות-אדמה, צונאמי, שיטפונות, שריפות תעשייתיות, שימוש בחומרים רדיואקטיביים ובחומרים מסוכנים, מלחמות גדולות, וגם הזדקנות של ערים מטרופוליטניות...

אפרים לאור: היתכנות ממשית לרעידת אדמה חזקה, ולצונאמי בים-התיכון ובכנרת!

זה רציני!! קורא נכבד, כדאי לך להתייחס לסיכון הממשי ברצינות. תרחיש הייחוס של הממשלה לרעידת אדמה וצונאמי, קובע להיערך ל- 7,000 הרוגים, 45,000 פצועים, 9,000 לכודים בהריסות ו- 170,000 עקורים. הערכה זו הינה הערכת-חסר. הסיכון חמור יותר!

אפרים לאור: על עובדות וחלומות הזויים – עשור למלחמת האזרחים בסוריה

יש בישראל ידע מקיף ומעמיק ביחס לתמונת-המצב בסוריה; אבל, יש לנו קרוב ל-0 אבחנה, הפנמה ותובנה ביחס לתבונת-מצב בסוריה. מומחים-לכאורה לסוריה כמעט הפקירו בשנת 2000 את החוף המזרחי של הכנרת לצבא הסורי. תושבי כנרת מודים לנשיא חָאפִז אלְאַסַד שהציל אותנו מידי המנהיגים 'התבוניים' שלנו...

אפרים לאור: קול קורא למיגור הגרעין האירני

אנחנו לא לבד במערכה הזאת, איתנו כל ציר המדינות הסוני בהן ערב הסעודית. יש להפעיל יחד לחץ על הממשל האמריקני, שלא ללכת שולל אחרי מדיניות צ'מברלינית, אינטרסנטית של האיחוד האירופי; ולהמשיך בקו תקיף, עד אשר האירנים יאלצו לוותר על חלומם הפנטי לחסל את מדינת ישראל וגם את עמם שלהם...

אפרים לאור: מיגור נשק בלתי חוקי

מדינה מאופיינת בכך שיש לה מונופול על כוח ונשק קטלני. בישראל, מזה תקופה ארוכה מאד, חל כרסום במונופול על נשק. המצב מחמיר והולך. מטרת המסמך להציע מטרות ואמצעים [מדיניות] למיגור נשק בלתי חוקי...

אפרים לאור וגרשון הכהן: קורונה – אסטרטגית ניהול ואסטרטגית יציאה

בעשורים האחרונים התרחשו אירועים, שהיו מעבר לכל תחזית של המפריזים, גם המחמירים ביותר; אך עובדה היא שהם התרחשו. אנה קארנינה, של טולסטוי (ראו תמונת כריכה משמאל) נפתח במשפט הידוע: "כל המשפחות המאושרות מאושרות בדרך דומה, כל המשפחות האומללות, אומללות כל אחת על פי דרכה." בהשלכת הגיון זה למצבי חירום, ניתן להציע: "כל מצבי השגרה דומים זה לזה, מצבי החירום שונים זה מזה, הם מצבי חירום, כל אחד על פי דרכו."...