אסא כשר: שלוש הערות בדבר הפרדה מגדרית ותגובות פוליטיות

כשמדובר באירוע בידור המיועד, בתוכנו ובסגנונו, לקהל חרדי, ומתנהל באופן שההפרדה המגדרית חלה באופן מכובד ומכבד לחלוטין, ללא שמץ של פגיעה בכבוד האדם של נשים או גברים, ואף ללא מראית עין של פגיעה כזאת בכבוד האדם, דעתי היא שמן הראוי היה שיהיה מותר לקיימו. וכל זמן שפסק הדין עומד בעינו, אסור להפר אותו ואסור לזלזל בו!