אלעד רזניק: איך מפקחים על אנרגיה גרעינית?

[בתמונה: הנשיא האמריקני, לינדון ג'ונסון, צופה על מזכיר המדינה, דין ראסק, החותם על האמנה, 1 ביולי 1968; למקור לחץ כאן] [לפרק הקודם: אנרגיה גרעינית מהי?] האמנה למניעת הפצתו של של נשק גרעיני הכלי שנוצר לשם מניעת ההפצה של נשק גרעיני והפיקוח עליו הינה האמנה למניעת הפצתו של של נשק גרעיני (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear…