גרשון הכהן: רעיון ההתנגדות כביטוי אמונה

מגמת הפיוס בין פאת"ח לחמאס, העלתה במשנה תוקף את שאלת פירוק נשק ההתנגדות המוחזק בידי חמאס. אלא שהנשק הוא רק אמצעי. ההתנגדות היא קודם כל רעיון, גם אם יפורק הנשק יוותר הרעיון. ראוי להתבונן בו ולהכירו. המושג "אל-מוקאמה" מתורגם בעברית ל"התנגדות" ובאנגלית ל"resistance". משהו משמעותי חומק בתרגום. המושג בערבית, במטעניו האמוניים, רחב בהיקפו מגילוייה הפעילים של ההתנגדות...