גרשון הכהן: בית הכנסת בבית הספר לקצינים – "אש תמיד תוקד על המזבח"

בתאורת הלילה, בית הכנסת בבית הספר לקצינים נראה כלהבות אש מיתמרות מעל גבי המזבח. קומת הבסיס עם שיפוע המדרגות הניצב אנכית למבנה הם המזבח והיכל התפילה מעליו הוא להבות האש העולות אל השמים. התפילה מתרחשת בלב להבות הבטון שהם עיקר המבנה. במבט מבחוץ מבחינת הפרופורציות, המבנה כולו תואם למבנה מזבח העולה שהיה מוצב בעזרה בבית המקדש...