גדעון שניר: "ההמון והכוח"

הכותרת - "ההמון והכוח" היא שם  סיפרו של ההוגה אליאס קנטי (1960) זוכה פרס נובל לספרות (1981) שבחן בעין אנתרופולוגית את התופעה החברתית של ההמון, הנטייה של בני אדם להתקבץ לחבורות, והדינמיקות המתפתחות בו, שיש בהם כוח פוטנציאלי לחולל  שינויים חברתיים עוצמתיים ביותר...