פנחס יחזקאלי: איציק בר מוחא – אדריכל קריסת הבנק למסחר – שוב בחוץ…

איציק בר מוחא שילם את מחיר פרשת הבנק למסחר לבדו. שלוש עשרה שנים הוא ישב בכלא, בעוד חבריו ל'כנופיה הירושלמית', חוגגים בחוץ... אח"כ ישב ארבע שנים נוספות ביחד עם קוטייר עודה מג'לג'וליה, בחשד למספר ניסיונות לרצח והכנת מטעני חבלה. הוא השתחרר וחזר לביתו שביבנה - ולעולם הפלילים שמחוץ לחומות - בנובמבר 2021, היישר לעיצומה של מלחמת כנופיות חדשה...