פנחס יחזקאלי: חינוך ילדים לאלימות בקהילות מוסלמיות

יש חברות שבהן האלימות עדיין משגשגת; וגם - במידה רבה - לגיטימית. חברות מוסלמיות ערביות מובילות, לצערנו בתחומים הללו; בעיקר בכל הנוגע להתעללות לסוגיה בנשים ולהתעללות לסוגיה בילדים. בדף זה אקבץ תיעוד של תמונות, המבטאות את החינוך לאלימות שלו זוכים ילדים בחברות ערביות מוסלמיות...