אבי הראל: עונש מוות בקהילות ספרד הנוצרית במאה ה- 14

למרות שעונש המוות המקראי הוצא כמעט מהקשרו בידי חז"ל, אנו רואים כי הוא לא חלף מהעולם לגמרי בעולם היהודי הכפוף להלכה. בעיקרי הדברים שהבאנו כאן אודות מצב הקהילות היהודיות בספרד הנוצרית של המאה ה-14. מדובר על מצב בעייתי מההיבט הפוליטי והמדיני,  שהניע את ראשי ההנהגה היהודית להגיע להבנות עם השלטון הנוצרי, כדי למנוע התדרדרות מוחלטת...