יחזקאלי ואונגר משיח: רשתות וויזואליזציה – מהפיכה בניהול ובייעוץ הארגוני

בעשור האחרון, בעיקר לאחר פרסום ספרו של אלברט-לסלו ברבאשי: "קישורים – המדע החדש של רשתות", חלה תנופה עצומה בחקר תורת הרשתות ובמהפכת הויזואליזציה הנלווית אליה ("ויזואליזציה של תהליכים" או Process Visualization). תורה זו רואה, בין היתר, את הארגון כאוסף של התהליכים המתרחשים בו. תהליכים אלה ניתנים לידי ביטוי ויזואלי בעזרת רשת שבה משורטטים הגורמים הפועלים, המחוברים זה לזה באמצעות קשרי הגומלין שביניהם (מסרים, פעילויות). ניתן למצוא במקורות רבים אמירות המכנות את תורת הרשתות מהפיכה בתחומי הניהול והייעוץ הארגוני, אולם, רבים עדיין מתקשים להבין את השינוי.