פנחס יחזקאלי: למה ארגונים צבאיים לא אוהבים אינטלקטואלים?

אנו יודעים היום, כמה אינטלקטואליזם מקצועי חשוב להצלחת הארגון הצבאי. אז למה ארגונים צבאיים מאמצים לעצמם בקלות כזו תרבות אנטי אינטלקטואלית?