פנחס יחזקאלי: שירי נצח – נחמה

בשגרת היום אנחנו נוטים לראות דברים כמובנים מאליהם; חלקנו אף נוהגים בכפיות טובה כלפי אלה שעושים את המסע הזה איתנו... אבל, שלוות השגרה אינה נמשכת לעד; וכשהיא מופרת, וכשהקשיים בוערים בתוכנו, אז מגיע מבחנה האמיתי של האהבה... ד"ר פנחס יחזקאלי על שירה של רחל שפירא: "נחמה"...