פנחס יחזקאלי: 'המשטרה הכחולה' תחת שלטון הנאצים והפשיסטים

בימים אלה - שבהם, רב הלהג בישראל על סוף הדמוקרטיה, ועל הפיכת המשטרה לפשיסטית - הזדמנות טובה להעיף מבט ב'דבר האמיתי'. כיצד תפקדו המשטרות - הגרמנית והאיטלקית תחת הנאצים והפשיסטים? היה שוני מהותי ביחס למשטרה בין השלטון הנאצי לשלטון הפשיסטי. בניגוד לנאצים שהיו משטר מהפכני מכל בחינה שהיא, הפשיסטים יצרו תדמית של משטרה כזו, אך למעשה השאירו על כנם איזונים ובלמים רבים.

אבי הראל: הצלת יהודים באיטליה הפשיסטית

ב- 8.9.1943, בד בבד עם שחרורה של דרום איטליה בידי בנות הברית, נכבש בידי הגרמנים צפונה של המדינה, אזור בו היו מרוכזים מרבית היהודים. הגרמנים החלו בפעילות ובהכנות לוגיסטיות לביצוע הפתרון הסופי ליהודי איטליה, שהיו באותה עת תחת שלטון גרמני ישיר. הגרמנים החלו לערוך מצוד נרחב אחרי היהודים, אולם רבים מן היהודים עזבו מבעוד מועד את דירותיהם והסתתרו אצל שכנים איטלקיים. סמוך לעיר טריאסטה הוקם מחנה ריכוז שישמש גם כמחנה השמדה, והמשמעת ותנאי המחייה בו הזכירו את שלטון האימים ששרר במחנות בניהול הגרמנים...