פנחס יחזקאלי: מי יציל אותנו? חוק המדינה ותושבי הנגב…

החוק הזה - שבגינו המתנדב עצור בעת כתיבת מילים אלה; ויוגש נגדו כתב אישום – משרת אותנו בהשגת מטרות המדינה שלנו? אם עניתם בחיוב, כנראה אתם משפטנים שחונכו על הדוקטרינה שהחוק הוא תכלית הכל; או שאינכם גרים בדרום...

גרשון הכהן: הכורח ב"עשיית דין עצמי" במאבקי אחיזה בקרקע

טבעם של מבחני המנהיגות הלאומית הוא חסר תקדים, ודורש לעתים העזה להחלטה, שבמבט פורמלי נראית כסטייה ממסילת החוק. זו תמצית המעשה המנהיגותי, כמעשה שיעמוד למבחן הדורות, לא רק בהיבטי הפריזמה המשפטית, אלא בעיקר במבחן ההיסטוריה.