פנחס יחזקאלי: התנהגות אזרחית בארגון – אזרחות ארגונית

נגדיר התנהגות אזרחית בארגון או אזרחות ארגונית (Organizational citizenship behavior או OCB) כהתנהגות של עובד מעל ומעבר למצופה ממנו ("ראש גדול"). אפשר להקביל זאת לאזרחות טובה במדינה, שהיא בעצם ארגון גדול. כך למשל, טען הפילוסוף היווני אריסטו, כי אזרחות (חיובית) היא התנהגות התורמת לביסוס ולביטחון הקהילה, ומבטאת את היות הפרט שותף למסגרת קולקטיבית בעלת ייעוד (ויקיפדיה: אזרחות ארגונית)...