גדעון שניר: המאבק האזרחי הצפוי על החיים

לכשיירגעו הרוחות, יידרש העם לקדם דיאלוג נוקב כיצד לעצב את החברה בישראל באופן שיאפשר התמודדות אפקטיבית עם אתגרי המחר שלבטח עומדים לפתחנו. הקורונה היא קריאת השכמה נוספת, הזדמנות בצורה של "זריקת חיסון", המעלה אמנם את החום, אך מקדמת תרופה למכה...