זכויות יוצרים והפרתן באתר ייצור ידע

זכות יוצרים (Copyright) היא ההגנה שניתנת ליוצר או לבעלים של יצירה מפני שימוש בלתי מורשה ביצירה שהיא קניין רוחני שלו. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות זכויות יוצרים והפרתן, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה מועילה!

אורלי ארבל: זכויות יוצרים ב'תביעות קטנות'?

כיוון שתביעות בבתי משפט על הפרת זכויות יוצרים - כנגד בלוגרים ואזרחים מן השורה שהפרסום באתר לא מהווה עבורם מקור פרנסה - אינם מניבים את התוצאה הכספית המקווה לתובעים, פונה חלק מהם לבית המשפט לתביעות קטנות...

אורלי ארבל: ענישה בנושא הפרת זכויות יוצרים

במאמרי הקודם הרחבתי בסוגיית המקרים שבהם רואים החוק והפסיקה במפר זכויות יוצרים כ'מפר תמים'. במאמר הנוכחי אפרט את רמות הענישה שקבעו בתי המשפט בסוגיות הללו. ניתן לראות שבית המשפט משית תשלומים בשלושה תחומים עיקריים... קיים, מטבע הדברים, גם הבדל בגודל הקנסות המושתים על מפרים שהם אנשים מן השורה, לבין חברות גדולות...

אורלי ארבל: מתי ייחשב מפר זכויות יוצרים ל'מפר תמים'?

במאמר הזה אטבע מספר כללי עשה ואל תעשה, שיסייעו לכם לא ליפול למלכודת של הפרת זכויות היוצרים; ואם נפלתם, לנסות ולהיחלץ ממנה בשלום, יחסי או מוחלט... חשוב לציין שהעקרונות הללו ניתנים לפרשנות שונה על ידי בתי המשפט. (כמעט) הכל בידי המתדיינים והשופט הרלוונטי...