יצחק בריק: את דוח דקל קראתם?

בתאריך 2/4/21, פרסם נדב שרגאי ב'ישראל היום', ראיון עם תא"ל במילואים אודי דקל מהמכון למחקרי ביטחון לאומי INSS - מי שבתפקידו האחרון בצה"ל היה ראש החטיבה האסטרטגית באגף התכנון במטה הכללי - ובו כדברי דקל: "תרחיש קיצוני אך רלוונטי" על הפגיעה הקשה שתחווה ישראל בעריה הראשיות ובאתרים אסטרטגיים, באמצעות טילים מדויקים ואחרים...