אבי הראל: האגדה על החרב באבן ותפיסתו המשיחית של ר' חיים ויטאל

אגדות המלך ארתור היו נפוצות בימי הביניים בכל רחבי אירופה. למרות שהמדובר ככול הנראה במיתוס, הרי מיתוס זה נחשב בחלקו לאמתי, עד כי יש חוקרים שטוענים שבסיס המיתוס אמתי ביסודו. למרבה הפלא, נמצא כי מיתוס זה הגיע עד למקובלי צפת במאה ה-16, כולל שימוש שנעשה בו על ידי  ר' חיים ויטאל, כהוכחה  לכוחו המשיחי...