מערך אכיפה עירוני

שיטור עירוני

[מתוך אתר המשרד לביטחון הפנים]

מערכי האכיפה העירוניים הוא שלב נוסף במיסוד השיטור המשולב המשותף לתחנות המשטרה ולרשות המקומית, כפי שהיא באה לידי ביטוי ב-חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 2 והוראת שעה), התשע"ה-2015. בכל מקום בו מוקם מערך אכיפה עירוני מבוטל השיטור המשולב.

הפרויקט מופעל ונשלט על ידי יחידה מיוחדת המצויה במשרד לביטחון הפנים. להלן סרט תדמית של המשרד לביטחון הפנים המתאר את המערך:

עדכני לספטמבר 2015, פועל המערך ב 38 ערים ומתוכנן בעוד 23 ערים נוספות עד סוף שנת 2016. כל עיר שנכנסת לתכנית מחויבת בכך שהפקחים שלה שפועלים במסגרת זו יהיו עובדי עירייה לכל דבר ועניין (בניגוד לשיטור המשולב שבמסגרתו הפעילו חלק מהרשויות גם עובדי חברות שמירה כפקחים. בערים רבות אחרות מתקיים שיתוף פעולה בין המשטרה לרשות במסגרת מה שמכונה השיטור המשולב.

אמנת מערכי האכיפה

הפקחים שהם חלק מהמערך עוברים השתלמויות והכשרה מקצועית המפוקחת על ידי מנהלת התכנית במשרד לבט"פ. "סל האירועים" בו מותר ליחידות לעבוד מפוקח על ידי המנהלת ותוצאות העיסוק של היחידות מופצות הן לראשי ערים והן לפיקוד המשטרתי. הפעילות כלה מלווה במחקר ובסקרים שונים בלתי תלויים.