שומר סף

שומר השער

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי rubberduckee לאתר flickr]

שומר סף ברשת (Gatkeeper) הינו רכזת שמחברת, מתווכת ומשמשת גורם מקשר בין מחלקות, פונקציות וקבוצות ברשת. הוא מתפקד כשומר הסף של המידע, ומתווך ידע בין חלקיו הקריטיים של הארגון. עובדה זו מקנה להו פוטנציאל עוצמה לא מבוטל בארגון.