קיפוח אוביקטיבי

[זוהי תמונה חופשית מאתר Pixabay]

קיפוח מוגדר כ"אפליה לרעה, התנהגות לא הוגנת כלפי מישהו" (מילוג). הוא נוצא כשמישהו אחר - שאמור לקבל יחס שווה למקופח - מקבל יחס טוב יותר, טובות הנאה,  אהבה, התייחסות או מעמד גבוה יותר. תחושת קיפוח היא תופעה שנוצרת בקרב בני אדם, כשהם חיים בקבוצה, משמע, במסגרת חברתית ארגונית. אדם על אי בודד לא יכול להרגיש מקופח. תחושת קיפוח יכולה להתפתח בכל סוג של קבוצה: משפחה, ארגון, חברה וכדומה (נחמיאס, 2016).

[התמונה משמאל היא תמונה חופשית מאתר Pixabay]

קיפוח אובייקטיבי - להבדיל מקיפוח יחסי - הוא פועל יוצא של הערכה אובייקטיבית, שאיננו קשור לתחושה ולהגדרה אישית של קיפוח. הוא נובע מתופעת העוצמה במערכת מורכבת: היכולת של בעלי העוצמה לנכס לעצמם משאבים ולגרום לאחרים במערכת לעשות את רצונם.

[להרחבה על 'קיפוח יחסי', לחצו כאן]  [להרחבה על המושג 'עוצמה', לחצו כאן]

דוגמאות לקיפוח אוביקטיבי (נחמיאס, 2016):

  • נשים מרוויחות פחות מגברים עבור אותה עבודה;
  • בני מיעוטים מרוויחים פחות;
  • קיים קיפוח - לרעה ולטובה - בחלוקת המשאבים של המדינה: יש סקטורים מועדפים שמקבלים הטבות מהממשלה או מגורמים ציבוריים ויש בהחלט מה שנקרא "העדפה מתקנת" ו"העדפה לאומית".
 

[זוהי תמונה חופשית מאתר Pixabay]

מקורות והעשרה