פריון עבודה

פריון העבודה

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי McKinsey Global Institute לאתר flickr]

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדניות של צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.

*  *  *

פריון עבודה (Labor Productivity) הוא מונח בכלכלה, המודד את רמת הפרודוקטיביות של העובדים במערכת ביחס למספר משתנים, כגון: כמות העובדים במשק; המשאבים שאותם המערכת דורשת; ומספר שעות העבודה של עובד ממוצע. פריון בא לידי ביטוי בפער בין התפוקה (הבאה לידי ביטוי בתוצר) לבין התשומה (הבאה לידי ביטוי במספר שעות העבודה, בגודל כוח העבודה, ובמשאבים הדרושים לעבודה ותפעול אמצעי הייצור).

מכיוון שאת תפוקת המשק ביחס לתשומה נוטים למדוד בעזרת התוצר, את פריון העבודה נוטים למדוד בעזרת חילוק התוצר במספר העובדים כ"פריון העבודה ביחס לעובד". בצורה דומה ניתן להשיג את "פריון העבודה ביחס לשעת העבודה" על ידי חילוק "פריון העבודה ביחס לעובד" במספר שעות העבודה הממוצע.

פריון העבודה מושפע ישירות מהתרבות הארגונית

לתרבות הארגונית של ארגון השפעה ישירה על פריון עובדיו. השפעה זו באה לידי ביטוי בנוסחת הפרודוקטיביות (ההצלחה) של יצחק אדיג'ס: ככל שהתרבות מאפשרת לעובדים ליצוק קשרים מחוץ לארגון (המונה של הנוסחה); וככל שהיא מעודדת שיתוף פעולה פנימי ומקהה יריבויות פנימיות (המכנה של הנוסחה), כך יגדל הפריון.

הצלחה לפי אדיג'ס

פריון על פי הרשת הארגונית

אם "נתרגם" את הארגון לרשת, בעזרת ניתוח רשתות ארגוניות (ONA), ארגון ימקסם את הפריון של עובדיו ויגיע לפרודוקטיביות מקסימאלית, כאשר קשרי הגומלין שלו יחברו בין חבריו באופן האופטימלי: חיבור של קשרי הגומלין הנכונים לאנשים הנכונים! משמע, אופטימיזציה

מקורות והעשרה