פנטזמה

פנטזמה - מציאות מדומה

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Nan Palmero לאתר flickr]

פנטזמה היא מציאות מדומה שאדם יוצר בראשו. פנטזיה לא מודעת. אנו חווים בטעות מציאות מדומה, כפי שאנחנו היינו רוצים שתראה, ופותחים פער רלוונטיות מהמציאות בפועל/

הפנטזמה מקיימת קשר דו סטרי עם המציאות:

מחד גיסא, הפנטזמה מופיעה כאשר המציאות לא מספקת, כלומר, היא מהווה מפלט מן המציאות ובכך מהווה תולדה של חוסר סיפוק מן המציאות.

מאידך גיסא, גם המציאות היא תולדה של הפנטזמה. היא מהווה אמנם המצאה של הסובייקט, אבל המעמד של ההמצאה הזו חוצה את הניגודים בין אמת ושקר ו/או טעות, בין מציאות ודמיון ובין החדש והישן, ומשפיעה על המציאות בפועל.