פיסיקה חברתית

%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%95%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%90%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%9d

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Sam Hawkins לאתר flickr]

ביוקנן - האטום החברתי

פיסיקה חברתית (Sociophysics) משמעה, בין היתר,השלכה של מתודולוגית המדעים הפיזיקאליים על החיים החברתיים: היא משתמשת ברעיונות מתמטיים בהשראת הפיסיקה, כדי להתמודד עם בעיות חברתיות-ארגוניות.

סוגיה זו פותחה, למשל, בהרחבה בספרו של מרק ביוקנן, האטום החברתי (ראה תמונת כריכת הספר משמאל).

על פי ביוקנן, הראשון שהמשיג תופעה זו היה הפיסיקאי הצרפתי, ז'אן פיליפ בושו: בני אדם, על פי בושו, בנויים גם הם מאטומים. כמו שאטומים פועלים על פי חוקים שבטבע, כך גם קבוצות אנשים, שמושפעים זה מזה.

משמע, הדרך שבה בני אדם משפיעים זה על זה, כמעט זהה מתמטית לדרך שבה אטומים משפיעים זה על זה. האופן שבו פעולותיהם של בני אדם אחרים משפיעות על החלטותינו, יוצר תבנית אוניברסלית (ביוקנן, 2007, עמ' 92-88).

מקורות