פנחס יחזקאלי: סימולציה – חיקוי של המציאות העתידית

תקציר: סימולציה או הדמיה (Simulation) היא חיקוי של מציאות מורכבת באמצעות מודל מתאים. מטרת הסימולציה הינה לייצג מאפיינים מסוימים בהתנהגותה של מערכת, למטרות שונות, כגון: בידור, לימוד והסבר, בדיקת מערכות בטרם ייושמו בפועל, קבלת תחזיות על התנהגות מערכות, אימון משתמשים עתידיים במערכת המדומה, ועוד. הסימולציה מוכרת מזה מאות שנים. כך למשל השתמשו מצביאים רבים בסימולציה (כאשר משטח כגון ארגז חול מייצג את השטח, וכלים שונים מייצגים את הכוחות הלוחמים) כדי לתכנן את קרבות עתידיים...

סימולציה

" target="_blank" rel="noopener noreferrer">[התמונה מתוך סרט היו-טיוב: Microsoft Flight Simulator X : Aerosoft's F-16 IAF Take-off , landing in LLBG]]

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדניות של צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.

*  *  *

סימולציה או הדמיה (Simulation) היא חיקוי של מציאות מורכבת באמצעות מודל מתאים. מטרת הסימולציה הינה לייצג מאפיינים מסוימים בהתנהגותה של מערכת, למטרות שונות, כגון: בידור, לימוד והסבר, בדיקת מערכות בטרם ייושמו בפועל, קבלת תחזיות על התנהגות מערכות, אימון משתמשים עתידיים במערכת המדומה, ועוד.

הסימולציה מוכרת מזה מאות שנים. כך למשל השתמשו מצביאים רבים בסימולציה (כאשר משטח כגון ארגז חול מייצג את השטח, וכלים שונים מייצגים את הכוחות הלוחמים) כדי לתכנן את קרבות עתידיים.

במהלך המאה ה-20 התפתח תחום הסימולציה באופן משמעותי עם הופעת מודלים מתמטיים מחד גיסא ואפשרות השימוש במחשב מאידך גיסא. בעזרת כלים ממוחשבים מתבצע כיום ניוד של משתנים בתוך תהליכים קיימים על מנת להקטין את מרחב אי הוודאות ולהבין חולשות וחוזקות אפשריות במצבים עתידיים.

הוסארים בריטים מתאמנים על סוסי עץ... 1935

[בתמונה: גם זו סימולציה... הוסארים בריטים מתאמנים על דמויי סוסים... 1935; התמונה היא נחלת הכלל]

מקורות