מיומנות קוואנטית

מיומנות קוואנטית

[מקור התמונה]

המודל של מיומנויות קוואנטיות (Quantum Skills) נוצר על ידי שלטון (Shelton, 1999). המודל מפרט שבע יכולות קוגנטיביות (Cognitive Abilities) מולדות של אדם, המסייעות להתמודד עם מציאות דינאמית, לא ליניארית, המשתנה במהירות. היכולות הללו כוללות היבטים אנושיים מסוגים שונים: פיזיים, נפשיים, רגשיים, פסיכולוגיים ורוחניים:

  • יכולת קוואנטית של ראייה (Quantum Seeing): היכולת לראות במתכוון.
  • יכולת קוואנטית של חשיבה (Quantum Thinking): היכולת לחשוב בפרדוקסים;
  • יכולת קוואנטית של תחושה (Quantum Feeling): היכולת להרגיש חי וחיוני;
  • יכולת קוואנטית של ידיעה (Quantum Knowing): היכולת לדעת באופן אינטואיטיבי;
  • יכולת קוואנטית של פעולה (Quantum Acting): היכולת לפעול באחריות;
  • היכולת הקוואנטית לבטוח (Quantum Trusting): היכולת לבטוח בחיים;
  • היכולת הקוואנטית להתקיים (Quantum Being): היכולת להיות בקשר.

מודל המיומנויות הקוואנטיות פותח על בסיס תורת הקוואנטים בפיזיקה, תורת הכאוס ותורת המערכות המורכבות. הוא מציע דרך הוליסטית – שהיא ביולוגית-הומניסטית – להתמודדות עם המציאות, וכולל את מכלול התהליכים הקוגניטיביים האנושיים: תפיסה אנושית, חשיבה, למידה, שיקוף, חיפוש סיבות וקבלת החלטות.

המודל מספק סדרה של מיומנויות ניהול, הקשורות להתנהגות האנושית, המשלימות את יכולות הניהול הקיימות ומשדרגות אותן. הוא מבטא את היחסים שבין המיומנויות, המחולקות בין מיומנויות פסיכולוגיות (ראיה, חשיבה ותחושה) ומיומנויות רוחניות (ידיעה, פעולה, היכולת לבטוח). היכולת המרכזית – היכולת להתקיים – מבטאת את האינטראקציה בין כל המיומנויות הללו:

היכולת לראות במתכוון (Quantum Seeing):

זוהי תופעה סובייקטיבית מאוד, המעוצבת על ידי כוונה פנימית ואמונות אישיות; תהליך פסיכולוגי היוצר את המציאות. באמצעות הבנת העוצמה של הכוונה ושל מוח מפותח וממוקד על מנת ליצור כוונה, אנשים מסוגלים ליצור ולהבין מגוון של סוגי מציאות.

היכולת לחשוב בפרדוקסים (Quantum Thinking):

גישה זו מביאה לחשיבה יצירתית בתגובה למצבים חדשים ומאתגרים. היא יכולה לייצר הבנות מרובות ושונות של המציאות.

היכולת להרגיש חי וחיוני (Quantum Feeling):

המרכיב הבסיסי של היקום הינו אנרגיה. זוהי היכולת לחוש חי וחיוני והיכולת לשמר רמה גבוהה של אנרגיה פנימית, למרות העומס. במונחים פרקטיים, נסיבות חיצוניות אינן גורמות להתרוקנות אנרגטית, כיוון שהאדם יכול לבחור בתגובה המשמרת חיוניות.

היכולת לדעת באופן אינטואיטיבי (Quantum Knowing):

זוהי היכולת ליצור קשר ברמה העל חושית ולדעת דברים באופן אינטואיטיבי. במילים אחרות – להיות קשוב גם "לשדה הקוונטי". בפיסיקה, כל דבר ביקום מורכב משדות של אנרגיה. גם אצל בני אדם מתקיימת תופעה דומה: תחושות "בטן", אינטואיציה וכדומה, המתקיימים במקביל לחשיבה האנושית.

היכולת לפעול באחריות (Quantum Acting):

פעולה שאיננה נובעת מתוך אילוצים חיצוניים, אלא מתוך ערכים פנימיים. המודעות למיומנות זו מאפשרת לנו לפעול, לא רק למען עצמנו כפרטים, אלא אף למען מטרה גבוהה יותר.

היכולת לבטוח בחיים (Quantum Trusting):

מיומנות זו נובעת מתורת ה"כאוס" (Chaos). בפיזיקה, למרות ששינויים נראים בלתי צפויים, הם אף פעם לא אקראיים. אנחנו לא שולטים, בדרך כלל, בתהליכים, אבל משתתפים בהם ומכירים אותם. בדומה, גורסת האמונה האנושית, שדברים מתרחשים מסיבות מסוימות.

היכולת להיות בקשר (Quantum Being):

בהתבסס על ההבנה של "קשרי גומלין" (Interconnectivity) שבין החלקיקים ביקום, מיומנות זו מאפשרת לנו להישאר מחוברים באופן חיובי עם גורמים אחרים בעולמנו. הקשר עם אנשים אחרים נעשה באמצעות דיאלוג. זוהי היכולת להקשיה לאחרים בתשומת לב בלי שיפוט מוקדם.

כיצד לפתח את המיומנויות הללו?

  • יכולת קוואנטית של ראייה (Quantum Seeing) ניתן לפתח דרך פרקטיקה של שיתוף חזונות. יכולת קוואנטית של חשיבה (Quantum Thinking) ניתן לפתח דרך חשיבה כוללת של 360 מעלות; יכולת קוואנטית של תחושה (Quantum Feeling) ניתן לפתח דרך יכולת תגובה; כולת קוואנטית של ידיעה (Quantum Knowing) ניתן לפתח דרך קבלת החלטות אינטואיטיבית; יכולת קוואנטית של פעולה (Quantum Acting) ניתן לפתח דרך ביקורת על ערכים; היכולת הקוואנטית לבטוח (Quantum Trusting) ניתן לפתח דרך "התארגנות עצמית" (Self Organization); היכולת הקוואנטית להתקיים (Quantum Being) ניתן לפתח דרך דיאלוג.

מקורות

  • Shelton, C. (1999). Quantum Leaps: 7 Skills for Workplace ReCreation. Boston: Butterworth-Heinemann.