מיומנות מערכתית

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי dmums לאתר flickr]

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדניות של צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.

*  *  *

מיומנות היא יכולת נרכשת או כישרון לבצע פעולות מסוימות המיועדות להניב תוצר או תוצאה רצויה, באופן יעיל מבחינת משאבי זמן ואנרגיה.

מיומנות מערכתית היא מיומנות השימוש בכלים ניהוליים באופן מערכתי; ושליטה במה שמכונה, חשיבה מערכתית (System Thinking) - שהיא מורכבת ולא-ליניארית - וביכולת מימושה, הלכה למעשה. חלק מהמיומנות המערכתית היא המיומנות הרשתית.

מערכתיות מוכתבת על ידי שלושה מרכיבים:

  1. גלובליות (משמע, קשר פתוח בין מערכות שונות);
  2. תלות הדדית;
  3. והשתנות מתמדת.

אחד הכלים החשובים בגיבוש משמעויות ומסקנות מערכתיות הוא תפיסת הארגון כרשת של יחידים וקבוצות - פורמליות ושאינן פורמליות. הן מקיימים ביניהם מערכות יחסים, שמרכיבות את המארג הארגוני ומניעות אותו לפעולה; תוך שהם ממלאים תפקידים שונים בתוך הרשת הארגונית, כמו: חיבור, תיווך, השפעה, בידוד ועוד.

חשיבה מערכתית

נגדיר חשיבה מערכתית כחשיבה, המתמקדת ביחסי הגומלין שבין מרכיביה של מערכת מורכבת, ובינם לבין גורמים בסביבה המשימתית, בהקשר של השגת מטרה מוגדרת. חשיבה מערכתית שוזרת יחד את המרכיבים הבאים:

  • מרכיבי המערכת המורכבת;
  • רשתות המורכבות ממערכות יחסים בין יחידים וקבוצות, בתוך ארגונים. מערכות יחסים אלה מרכיבות את יחידים וקבוצות ממלאים
  • כמות קשרי הגומלין ואיכותם;
  • רמת המגוון של הכוחות הפועלים;
  • רמת הדינמיות של הסביבה.

מערכת מורכבת מתנהלת בהתאם לחוקים ולדפוסי פעולה. כשמזהים אותם, ניתן להבין את פעולתה ואפילו לנבא, דרך דפוסי הפעולה, את האופן שבו תנהג בעתיד. לכן, חשיבה מערכתית מקנה לנו את היכולת לחשוב ולפעול בהרמוניה בסביבה עתירת סתירות.

החלק החשוב ביותר בהבנת מערכת מורכבת הוא רשת קשרי הגומלין בין מרכיבי המערכת, וביניהם לבין המערכות האחרות בסביבה המשימתית שבה היא פועלת. דרכם מתבצעת השפעה הדדית בין המרכיבים השונים.

הבנת המערכת המורכבת מאפשרת התמודדות עם בעיות בצורה רב ממדית (פתרון בעיה לטווח ארוך ולא בצורה נקודתית), בין תחומית ואינטגרטיבית (פתרונה של אותה בעיה בצורה שתעלים אותה כליל מארגון שלם ולא רק ממערכת אחת בו).

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Jurgen Appelo לאתר flickr]

[להרחבה בנושא חשיבה מערכתית, לחצו כאן]