מדד כמות הקשרים המאומתים הממוצעת

מדד

[מקור התמונה]

מדד כמות הקשרים המאומתים הממוצעת הוא מדד לבחינת מידת שיתוף הפעולה של מערכת ברשת, על פי כמות הקשרים המאומתים הממוצעת שיש לעובד בה. משמע,עד כמה גורם מסוים משתף פעולה. ככל שהמדד גבוה יותר, עוצמת השת"פ גבוהה יותר.

סטיית התקן מצביעה על חלוקת הקשרים בתוך המערכת. ככל שסטיית התקן קטנה יותר, העוצמה מתפזרת טוב יותר בתוך המערכת. לחלופין, סטיית תקן גבוהה מצביעה על חלוקה לא שווה של עוצמה במחלקה.

ככל שסטיית התקן קטנה יותר והממוצע גבוה יותר, תהיה המערכת מנוהלת בפתיחות גבוהה יותר. ממוצע גבוה מעיד על ניהול על סף הכאוס, או אפילו על גלישה לכאוס.

מדד אחר הבודק אלמנטים של שיתוף פעולה ארגוני הנו מדד בהירות הקשרים הארגוניים, אולם, זה בודק רק עם מי יש שת"פ ועם מי נתק ולא מה עוצמת אותו שת"פ.