מדד אורך הנתיב המקסימאלי

מדד אורך הנתיב המקסימלי

[מקור התמונה]

מדד אורך הנתיב המקסימלי (קרוי גם קוטר או דיאמטר) מודד את המרחק הרב ביותר אותו נדרש עובד לעבור כדי להגיע לעובד הרחוק ביותר ממנו במחלקה. לדוגמה: המרחק ביני לבין עובד אחר הוא 2, כלומר, אני צריך לעבור דרך אדם אחר כדי להגיע לעובד ב'.

ככל שהמדד גדול יותר, שיתוף הפעולה קטן יותר בהתאמה; ככל שהמדד קטן יותר כך עדיף.

מדידת רשת