מדד אורך הנתיב הממוצע ברשת

 

מדד 6

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Andy Melton לאתר flickr]

מבנה ארגוני אפקטיבי – שמאפשר לארגון להשיג את יעדיו – מחייב מעבר חופשי של חומר, מידע וידע בין מרכיביו, מלמעלה למטה (Top Down) ומלמטה למעלה (Bottom Up).

מדד אורך הנתיב הממוצע ברשת (The Average Path Length) הוא מדד הלקוח מתיאורית הגרפים. הוא בודק את טווח ההשפעה בין גורם אחד ברשת למשנהו (קרי, את מידת היעילות של העברת מסר או חומר ברשת). בשל כך, הוא משמש גם לבדיקת עוצמת שיתוף הפעולה של גורמים ברשת. ברמה הטכנית נמדד טווח ההשפעה בארגון בעזרת השוואה של אורך ההשפעה הממוצע של העובדים ברשת לאורך ההשפעה של כל אחד מהעובדים. ככל שהמדד קטן יותר שיתוף הפעולה ואפקטיביות העברת המסרים ברשת טובה יותר.

הטווח האפקטיבי המקסימלי למעבר אינפורמציה וחומר ברשת הוא 3 עובדים. מעבר לכך, מעבר להם נפגמים איכות הקשר ויכולת ההשפעה ההדדית ומתרבים השיבושים בתקשורת הארגונית. מרחק כזה יכול להיות מושג בעזרת רמות היררכיה נמוכות וריבוי קשרי גומלין בין העובדים.

מקורות והעשרה

  • Wikipedia: Average path length.
  • Re´ka Albert, Albert-La´szlo´ Baraba´si (2002), Statistical mechanics of complex networks, REVIEWS OF MODERN PHYSICS, VOLUME 74, JANUARY.