חוק שירקי

Shirky - Here Comes Everybody The Power of Organizing without Organization חוק שירקי (Shirky's law) מביא פן מסוים של עוצמת הרשת החברתית. הוא טוען כי קיימת ירידה דרסטית בעלות השיתוף בין בני אדם ברשתות החברתיות, יחסית לעלויות של ממשלות וארגונים. שיחת טלפון בינלאומית עלתה לפני 100 שנה כ- 250$, והיום מחירה אלפית מזה. לעומת זאת, עלויות הארגון - שכירת משרדים, רכישת ציוד, משכורות וכדומה - נשארו קבועות (עידן, 2014, ע' 21).

תרשים: חוק שירקי (מתוך: עידן, 2014, ע' 22)

חוק שירקי שירקי מסביר כיצד שיטות של מיקור המונים ושיתוף פעולה בין חברי רשת חברתית, תוך שימוש בכלי שיתוף ובטכנולוגיות אינטרנט, יכולים לקדם מטרות חברתיות. הוא מצביע על ארבעה שלבי מפתח, על מנת להוציא פרויקט באשר הוא לפועל: שיתוף, שיחה, שיתוף פעולה ופעולה קולקטיבית (Shirky, 2008).

מקורות

  • עידן אשר (2014),הכוח החמישי. סוד הרשתות שמשנות את העולם, תל אביב: ידיעות אחרונות, ספרי חמד.
  • Shirky C. (2008), Here Comes Everybody: The Power of Organizing without Organizations, Pinguin.