זהות ארגונית

זהות ארגונית

[תמונת המקור]

זהות ארגונית (organizational identity) היא מושג מפתח בתיאור ובהסבר של התנהגות ארגונית. היא כוללת את מערך המאפיינים של הארגון כשלם, שחברי הארגון - ואלה הצופים בו מבחוץ - תופסים כמרכזיים, ייחודיים ויציבים; שעוסקים בשאלות, מיהו הארגון וכיצד הוא מוגדר; ושדרכם ניתן לסווג ארגונים לקבוצות.

מהזהות הארגונית נגזרים המבנה הארגוני, אופן המימון, אופן הניהול, התרבות הארגונית (שהיא מערך המאפיינים המאפיינים את התנהגות הפרטים בארגון ביחס לשלם), וכדומה.

לדוגמה, זהותה הארגונית של משטרת ישראל היא "ארגון צבאי". מזהות זו נגזרים:

  • המבנה הארגוני הנגזר מזהות זו הוא היררכי מסודר, בעל מדרגים רבים וביורוקרטיה מפותחת. מדרג קווי הבנוי על סולם של דרגות. בצד המדרג הקווי קיים מדרג אלכסוני של אגפי מטה וקצינים מקצועיים. התפקידים קבועים ורמת הדינאמיות שלהם נמוכה.
  • אופן המימון: מתבצע מתקציב המדינה ו/או ממענקים שונים.
  • אופן הניהול: ריכוזי ומבוסס על חוקים ונהלים.
  • התרבות הארגונית: היא שמרנית, בעלת פתיחות מועטה לשינויים. היא מאופיינת בהיעדר גישה שירותית (כיוון שלפחות לכאורה, יש להם מונופול על השירות שהם מספקים).

מה בין זהות לתרבות ארגונית?

  • זהות = מי אנחנו; תרבות = איך אנו מתנהגים. למשל:
  • זהות = ישראלי; תרבות = אני קונה כחול לבן;
  • זהות = אנו ארגון גלובלי; תרבות = אנו מעריכים עבודת צוות ויוצרים רשתות קשר עם עמיתים בחו"ל.
(פורטל מנהלי משאבי אנוש, ללא תאריך)

העשרה ומקורות

  • נבו מלי (2009), זהות ארגונית, הימליה - ייעוץ ארגוני.
  • פורטל מנהלי משאבי אנוש (ללא תאריך), "זהות ארגונית" מול "תרבות ארגונית".