התנהגות

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Georgie Pauwels לאתר flickr]

התנהגות היא מושג שמתייחס לפעולות או לתגובות של מרכיביה של מערכת מורכבת (אובייקט או אורגניזם).

התנהגות יכולה לבוא לידי ביטוי בדרכים מגוונות. היא יכולה להיות:

  • מודעת או לא-מודעת;
  • גלויה או נסתרת;
  • תוצאה של פעולה רצונית או תגובה אינסטינקטיבית, לא-רצונית.

ישנו יותר מגורם אחד להתנהגות. על פי רוב התנהגות תגובתית מתרחשת בעקבות תפיסה של גירוי או שינוי בסביבה.

כמו כן, קיים שוני בתגובה בין גורמים שונים, שיגיבו אחרת לאותו גירו סביבתי.

העשרה