בכיר

בכיר

[תמונת המקור]

בכיר (Senior Manager) הוא מנהל בארגון, שמעמדו או דרגתו גבוהים יחסית לרוב העובדים במדרג המעמדות במערכת היררכית. הגדרת הבכיר אינה יכולה להתקיים במערכות שאין בהן היררכיה. בדרך כלל נושא הבכיר במשרה שלה סמכויות ההולמות את מעמדו בסולם הבכירות, ואחריות בהתאם (רוגב-צרפתי, 2015). הגדרת הבכיר מעלה מספר שאלות (רוגב-צרפתי, 2015):
  • החל מאיזה דרג אדם נחשב בכיר?
  • האם בכיר קשור בטבורו לארגון שבו הוא בכיר?
  • האם במעבר בין ארגונים הוא עדיין ייחשב בכיר?
  • האם בכיר שגילו צעיר ייחשב בכיר?
  • יתר על כן, האם ניתן להכשיר ל"בכירות"?
  • האם ניסיונו האישי של הבכיר הוא גורם מספיק המכשיר אותו להיות כזה?
רוגב-צרפתי (2015) מציעה שני מדדים, שבהתקיימם יחדיו, מנהל ייחשב כבכיר:
  • הימצאות מעל הדרג ההיררכי בארגון, שממנו ואילך, הן המיומנויות והן הניסיון בתחום המקצועי - שנרכשו והתגבשו במהלך השנים בשילוב המקצועיות האישית - כבר אינם תנאים מספיקים להמשך הצלחתו.
  • מי שגם במעבר בין ארגונים עדיין ייחשב בכיר.
לדוגמה: למנהל זוטר בחברת משאיות - שהוא גם עורך דין, גם רואה חשבון, גם נהג משאית מצטיין וגם מכונאי מוכשר - יש יתרון גדול בסלילת דרכו לתפקיד הסמנכ"ל הבא. יחד עם זאת, כמנהל הוא עלול למצוא את עצמו מובס בידי אדם בעל השכלה אקדמית בסיסית, אשר הוכשר לניהול בכיר ופיצח את קוד הבכירות. האחרון, לאחר שמיצה את האתגרים כמנכ"ל בחברת המשאיות, יוכל להמשיך את דרכו כמנכ"ל בחברת השכרת רכב, נדל"ן או סמנכ"ל בחברה בינלאומית. ברובם המכריע של הארגונים, ה"בכיר" הוא מי שהארגון הגדירו ככזה - כמו מנכ"לים וסמנכ"לים. בחלק מהארגונים הגדרת הבכירות חלה גם על ראשי חטיבות ואגפים ומנהלים בדרגי הביניים, שהוגדרו כעתודה ניהולית. בכל הארגונים, בכירות ניתנת ללמידה. יתר על כן, כדי להבטיח הצלחה, הבכיר נדרש לעבור הכשרה לבכירות.

העשרה

One thought on “בכיר

  1. Pingback: גרשון הכהן על הכשרת הקצונה הבכירה של צה"ל - ייצור ידע

Comments are closed.