ביולוגיה חברתית

Human & Social Biology

ביולוגיה חברתית (Social Biology) משליכה מהביולוגיה לתורת הניהול. היא נשענת על ההנחה, שמערכות מורכבות דומות בכל תחום, ועל כן, גם מאפייניהן. גישה זו קונה לה אחיזה גדלה והולכת בתורת הארגון, ככל שתורת המערכות המורכבות קונה בה אחיזה. זאת, כיוון שתורה זו הייתה קשורה לביולוגיה מתחילתה.

תורת המערכות הכללית

מייסדה של תורת המערכות הכללית (General System Theory) - הבסיס לתורת המערכות המורכבות - היה ביולוג: ההונגרי לודוויג פון ברטלנפי (Bertalanffy) (1972-1901) (ראה כריכת הספר משמאל):  ברטלנפי היה הראשון שהבין שמערכות מורכבות חולקות תכונות זהות ביניהן. לפיכך, ניתן לנתח תכונות אלה ללא הבדל אם המערכת ביולוגית, פיסיקאלית, פסיכולוגית, חברתית או ארגונית. לכן, מכלול תכונות הארגון (משליטה ועד רגולציה) תקפים במדעי החברה והניהול כמו שהם תקפים במערכת הביולוגית (Bertalanffy, 1969).

.

.

.

Wheatley - Leadership and the New Science

גורם חשוב נוסף שראוי להזכיר בתחום הביולוגיה החברתית הייתה החוקרת מרגרט וויטלי (למשל, בספרה: Leadership & the New Science) (ראה את תמונת הכריכה מימין):

העשרה

יחזקאלי פנחס (2010), הביולוגיה כמקור להבנת התפתחות המידע והידע בארגונים, 27/3/10.