תחושת ביטחון

תחושת ביטחון א

[מקור התמונה]

תחושת ביטחון (sense of security) היא מידת התחושה הסובייקטיבית של אנשים שהם בטוחים בסדר החיים השוטף שלהם.

כך למשל, מרגישים אזרחי ישראל בטוחים מאוד כאשר הם נשאלים לגבי תחושות הביטחון שלהם. מחקר של המשרד לביטחון הפנים ב- 2012 מצא כי תחושת ביטחונם של הישראלים בהליכה לבדם באזור מגוריהם בשעות החשיכה, היא הגבוהה ביותר מבין מדינות אירופה (רגב, 2012).

אבל כשזה מגיע לתחום הביטחוני הם עונים שאין ביטחון אישי. הדרישה שלהם למדינות השכנות היא בעיקר בתחום הביטחון, והם מוכנים לשלם בנכסים משמעותיים עבור הסכמים שישיגו, לכאורה, ביטחון כזה. דוגמה לשימוש בסלוגן הזה של היעדר ביטחון אישי הם דברין של ראש המחנה הציוני, הרצוג, אחרי פיגוע, כי: "אין בישראל תחושת ביטחון"...

לתחושות הללו אין כמעט קשר למציאות. כך למשל, נתפסת ארצות הברית כארץ בטוחה... ראו למשל מה אמר הנשיא אובמה על המצב של הרג אזרחים בארצות הברית מול ישראל (ישראל היום, 22/6/15, ע' 35):

אובמה - אנחנו הורגים יותר מבישראל

מקורות

תחושת ביטחון ב

[מתוך האתר QUUTES GRAM]