שטח הפקר

שטח הפקר

[התצלום: מתוך האתר CORNELIATRENT]

שטח הפקר (No Man's Land) הוא שטח אדמה שאין עליו שליטה בפועל - מסיבות של פחד, חוסר וודאות או מחלוקת - ו/או לא הוכר מעולם כשטח ריבוני של מדינה.

מבחינה משפטית מוגדרים שטחי יהודה ושומרון כשטח הפקר, כיוון שמעולם לא היו בריבונות מדינה.