פרוליפרציה

פרוליפרציה
המונח 'פרוליפרציה' (Proliferation) הינו התרבות מהירה או שגשוג. בעולם הביטחון הלאומי נעשה בו שימוש בעיקר בסוגיית ההפצה של נשק גרעיני. אחד האתגרים המשמעותיים בתקופתנו הינה מניעת הפרוליפרציה של נשק גרעיני למעצמות אזוריות דוגמת איראן, שעלולות לעשות בו שימוש למטרותיהן.