עומק

עומק 2

עומק (Depth) הוא המרחק שבין הקו הקדמי לבין הקו העורפי של מרחב, של שטח או של גוף צבאי, הפרוס או ערוך בשטח. חשיבותו של מרחק זה גדלה בשדה הקרב המודרני עם העמקתו בשל השפעתה המתמדת של הטכנולוגיה. העומק מספק את המרחב שבו מתרחש התמרון המערכתי. שליטה מבוקרת על העומק משקפת את יכולתה של מערכת ידידותית לבצע תמרון יזום, ובה בעת למנוע את יכולת התמרון מהמערכת היריבה (נוה, 2003, ע' 223).

מובן נוסף הוא טווח המבצעים בזמן, במרחב במשאבים ובמטרה (מילון מושגי צה"ל, 1998, ע' 472).

נוה (2003, ע' 154) מדגיש כי רעיון ה- עומק מגלם בתוכו, הן את האופי ההוליסטי של המטרה המדינית אסטרטגית, והן את ההיבטים הלוגיים של התמרון הצבאי. אם בלעדיו ההתמודדות עם המערכת הינה ליניארית (התייחסות לאורך ולרוחב השטח), הרי שהוא מכניס לתוך המערכת ממד שלישי, לא ליניארי - את ממד העומק.

מקורות

  • אג"ם-תוה"ד (1998), המילון למונחי צה"ל, תל אביב: צה"ל, מטכ"ל.
  • נוה שמעון (2003), אמנות המערכה, התהוותה של מצוינות צבאית, תל אביב: מערכות.