מרכז הכובד

מרכז הכובד

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי sportEX journals לאתר flickr]

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדניות של צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.

*  *  *

המושג מרכז הכובד (Center of Gravity) משמעו "מקור העוצמה הפיזית או המורלית של היריב, שכל פגיעה של ממש בו תשפיע השפעה מכרעת על היכולת שלו להשיג יעד צבאי נתון (מח' תו"ל, 2006, ע' 2): מכלול התכונות, היכולות או המקומות (אחד מהם, מקצתם או כולם), הערך המוראלי או הפסיכולוגי, יכולת המפקד, מערכת הפיקוד והשליטה וכדומה.

מכל אלה נובעים חופש פעולה, עוצמה פיזית או רצון לחימה של צבא או של כוח צבאי מסויים (אג"ם/תוה"ד,  1998, ע' 393). פגיעה קשה במרכז הכובד של רמה מסוימת מחלישה את מרכז הכובד של הרמה שמעליה" (מח' תו"ל, 2006).

המושג מרכז הכובד הוא חלק מן התפיסה, שלפיה יש להשיג הכרעה (Operational Decision) בדרך של מיטוט האויב, ולאו דווקא בהשמדתו או בשחיקתו. רעיון "מרכז הכובד" משמש בעיקר את את  הרמה המערכתית (The Operational Level) או את רמת האסטרטגיה (Strategic Level). רעיון זה קיים גם ברמה הטקטית (Tactical Level) בתחום ההיערכות, בתכונות היחידה ובמבנה שלה (אג"ם/תוה"ד,  1998, ע' 393).

עצם התלות ב"מרכז הכובד" וההישענות עליו, יש בהם משום תורפה שבכוח. זיהוי מרכז הכובד של האויב ותכנון הפעולות שיחשפו אותו, בסופו של דבר, להתקפה מכרעת (תוך הגנה מספקת על "מרכז הכובד" של כוחותינו), הם תמצית מהותה של אומנות המערכה (Operational Art).

מקורות

  • אג"ם/תוה"ד (1998), המילון למונחי צה"ל, צה"ל, המטה הכללי, תל-אביב, ע' 393.
  • מח' תו"ל (2006), התכנון המערכתי, מח' תו"ל, מפקדות, בטיחות והדרכה, יוני, המונחון.