חסמי משילות

חסם שלטוני

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי jafaralshamma לאתר flickr]

[לקובץ המאמרים על משילות באתר, לחצו כאן]

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדניות של צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.

*  *  *

חסמי משילות (Governance barriers) הם כל מכשלול המונע ממדיניות מסוימת להתבצע, או מגביל את האופן שבו היא אמורה להתבצע, ועקב כך, פוגעת בתקינותו ובכושר פעולתו של המשטר הדמוקרטי. כל היבט שמונע או מעכב את התממשותה של תוצאה רצויה ע"י הממשל: אדם, תהליך, מוסד, פרוצדורה, נורמות, חוקים, מצב כלכלי, ידע או היעדר ידע וכדומה (רובינשטיין וולפסון, 2012, ע' 87).

חסמי משילות מתחלקים לשלושה סוגים עיקריים (שם, ע' 89):

  • חסמים פוליטיים, כמו המשטר הקואליציוני ואי היציבות השלטונית המקשים על ראש ממשלה למשול בממשלתו;
  • חסמים ביורוקרטיים, כמו המנגנון הפקידותי המקשה על קידום פרוייקטים;
  • חסמים משפטיים: משפטיזציה, והתערבות החוק ובתי המשפט בהחלטות הממשל.

[לקובץ המאמרים על משילות באתר, לחצו כאן]

מקורות

Comments are closed.