זכויות המיעוט

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Arne List לאתר flickr]

הכלל של שמירה על זכויות המיעוט הוא כלל בסיסי בדמוקרטיה, שבא לאזן עיקרון אחר: הכרעת הרוב כעיקרון לקבלת החלטות. את הסיבה לכך הגדיר באופן נפלא יהודה הראל ז"ל: "מעשה לינץ' הוא החלטת רוב עם מתנגד אחד. דמוקרטיה ושלטון הרוב באים לידי ביטוי גם כאשר ארבעה זאבים וכבש מצביעים על ארוחת ערב...".