העוצמה החברתית

העוצמה החברתית

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי johnny durham לאתר flickr]

[לקובץ מושגי היסוד של הביטחון הלאומי, לחצו כאן]

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדיניות של המכללה לביטחון לאומי, צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.

*  *  *

העוצמה החברתית היא אחד מתוך ארבעת אשכולות העוצמה של הביטחון הלאומי.

ניתן למדוד עוצמה חברתית בדרכים שונות:

עוצמה חברתית יכולה להימדד במונחים של יכולת העמידה והמוכנות להקרבת משאבים אנושיים וחומריים למען הערכים המרכזיים של החברה.

גישה אחרת מתייחסת ליכולתה של החברה לגייס משאבים חומריים ואנושיים, במרכז ובפריפריה, בקלות יחסית וביעילות וליכולת לספק באופן יעיל שירותים בסיסיים לאזרח.

גישה שלישית, אפשרית, מתייחסת לעוצמה החברתית באמצעות בדיקת כל מרכיביה: ההון האנושי, התשתית החברתית, החברה האזרחית והחוסן החברתי.

ולבסוף, גישה נוספת, המעמידה במרכזה את "החוסן החברתי". חוסן זה מושתת על היסודות הבאים: ערכים משותפים, תהליך חיברות (סוציאליזציה) תקין, סולידריות חברתית, שלטון הזוכה ללגיטימציה רחבה וכלכלה חסונה וצומחת.

כפי שניתן להבין, כל הגישות הינן תלויות ערכים. אין משמעות לבדיקה אובייקטיבית של עוצמה חברתית. מכאן ברורה החשיבות של נקודת המוצא של הבודק.

בעיה: בישראל, מושא הביטחון הלאומי הוא הלאום היהודי!

החברה הישראלית מאופיינת בשסעים, שהעיקריים שבהם:

  • שסע ערבי-יהודי
  • שסע חרדי-חילוני
  • שסע מעמדי: עניים-עשירים

[לקובץ מושגי היסוד של הביטחון הלאומי, לחצו כאן]

מקורות והעשרה