ביטחון הפנים: הגדרה ותחומי עיסוק

תקציר: ביטחון הפנים (Homeland Security) הנו שם כולל להתמודדות המערכתית עם איומים המסכנים את הביטחון הלאומי, בתוך גבולותיה של מדינה. זהו תחום גדול ומגוון שהסמכות והאחריות בהקשר אליו נחלקת בין גופים רבים (ראו בהמשך). זהו אחד התחומים העמומים ביותר בביטחון הלאומי של ישראל, הן מבחינה מושגית; הן מבחינת יכולת ההתמודדות של גופים ציבוריים (כולל ארגונים צבאיים) על תוצאות בלתי צפויות (תב"צים, "ברבורים שחורים") לא מוכרות, בקנה מידה גדול; והן מבחינת האחריות והסמכות...

ביטחון הפנים

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Phillip Sidek לאתר flickr]

[לאוסף המאמרים על ביטחון הפנים, לחצו כאן]

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדיניות של המכללה לביטחון לאומי, צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.

*  *  *

ביטחון הפנים (Homeland Security) הנו שם כולל להתמודדות המערכתית עם איומים המסכנים את הביטחון הלאומי, בתוך גבולותיה של מדינה. זהו תחום גדול ומגוון שהסמכות והאחריות בהקשר אליו נחלקת בין גופים רבים (ראו בהמשך).

ביטחון הפנים הוא אחד התחומים העמומים ביותר בביטחון הלאומי של ישראל, הן מבחינה מושגית; הן מבחינת יכולת ההתמודדות של גופים ציבוריים (כולל ארגונים צבאיים) על תוצאות בלתי צפויות (תב"צים, "ברבורים שחורים") לא מוכרות, בקנה מידה גדול; והן מבחינת האחריות והסמכות.

קיימים ארבעה תחומי עיסוק עיקריים בסוגיית ביטחון הפנים:

1. ההמשגה

הסביבה המושגית והדיון בה. חומר עזר:

2. ההיבט ההיסטורי

חומר עזר:

3. האחריות והסמכות

הוויכוח מהו המצב הרצוי, ומה הפער בינו לבין המצב בפועל? חומר עזר:

4. מורכבות דינמיות ותוצאות בלתי צפויות

יכולתם של ארגוני ממשל להתמודד עם "הפתעות", לא מוכרות, בקנה מידה גדול; חומר עזר:

5. המענה: הגופים הפועלים

חומר עזר:

6. אתגר השילוביות המערכתית

חומר עזר:

7. "אין ארוחות חינם" - איזה מחיר משלמת המשטרה על העיסוק בביטחון הפנים? 

חומר עזר:

[לאוסף המאמרים על ביטחון הפנים, לחצו כאן]

2 thoughts on “ביטחון הפנים: הגדרה ותחומי עיסוק

  1. Pingback: ביטחון הפנים באתר 'ייצור ידע' - ייצור ידע

  2. Pingback: נושא לימוד: תורת ההפעלה במשטרות המערב ובישראל - ייצור ידע

Comments are closed.