איוולת

פנחס יחזקאלי על איוולת

המושג איוולת (Folly) מוגדר כ-דבקות חולנית במדיניות לא מעשית ובלתי מועילה בעליל. יש המגדירים אותו כשילוב בין בורות וטיפשות. אין משמעות הדבר שאיוולת היא נחלת הטיפשים לבדם. להפך. לכל אדם יש נקודות עיוורון. יתרה מכך, הן נוטות להיווצר דווקא בתחומים היקרים לנו ביותר, משום שאז קיים מטען רגשי, תרבותי וחינוכי המקשה על ראייה מפוקחת של המצב. הוא הוכנס לעולם הביטחון הלאומי על ידי ההיסטוריונית ברברה טוכמןבספרה הנודע ורב ההשפעה, מצעד האיוולת ("The March of Folly"). ספר זה (ראה תמונת השער למטה) פורסם במקור פורסם במקור ב- 1983 ותורגם לעברית ב- 1986. מטרתו לנתח כמה דוגמאות היסטוריות למדינאות אווילית, שגרמה נזק רב. בעקבות הספר הפך הביטוי "מצעד האיוולת" למונח שגור, ולעתים קרובות טוען כל אחד מהצדדים בוויכוח מדיני-פוליטי כי פעולותיו של הצד השני הן בגדר "מצעד איוולת". ברברה טוכמן - מצעד האיוולת