שכונה בטוחה

שכונה בטוחה

מודל שכונה בטוחה (Safe Neighborhood) הוא מודל קהילתי של התארגנות אזרחית והיערכות שכונתית בגיבוי המשטרה מטרת המודל היא הקטנת הפשיעה והגברת הביטחון האישי של תושבי השכונה. המודל הנוכחי נערך ע"י צוות מצילה בראשותה של נטע שפרן, והוא כולל מרכיבים אשר גובשו בעבר ביחידה לשיטור קהילתי (ישק) של משטרת ישראל.

פשיעה, אלימות ועבריינות ברמה השכונה מושפעים מהגורמים הבאים:

 • מאפיינים פיזיים של השכונה – הזנחה וחוסר הגנה.
 • מאפיינים חברתיים - קשישים רבים, הרבה נוער ללא מסגרות לפעילויות פנאי.
 • מאפיינים קהילתיים - מנהיגות ופעילות קהילתית: מתנ"סים, ועדי שכונה וכד'.

תמונת פשיעה זו כוללת לעתים קרובות אלימות ברחובות ובמקומות ציבור, אלימות בבתי הספר, אלימות במשפחה, פריצות לבתים, לעסקים ולמבני ציבור, שימוש וסחר בסמים וכד'.

המודל מיועד ליישם בשכונה תוכנית כוללנית, שמטרתה למנוע פשיעה ולהגביר את הביטחון האישי של תושבי השכונה. תוכנית זו כוללת מגוון פרויקטים ופעילויות, המופעלים בשכונה בצורה מערכתית, ונותנים פתרונות לבעיות הפוגעות באיכות חיי התושבים כמו: אלימות בבתי הספר, פריצות לבתי מגורים, למבני ציבור ולעסקים, ונדליזם ופגיעה ברכוש הציבורי, רעש, איומים וכד'.

המערך השכונתי כולל פרויקטים, המופעלים באופן משולב כמו: משמר שכונה, משמר אזרחי, נאמני בית נפל"א, מיגון, טכנולוגיות, תכניות מניעה חינוכיות והסברה.

העקרונות מרכזיים של המודל הם:

 • התייחסות לרמת השכונה כאל "מקום משמעותי" המשפיע על דפוסי אלימות ופשיעה במקום.
 • התייחסות לשכונה כאל מנוף אפשרי לפעילות אפקטיבית של מניעת פשיעה ואלימות.
 • התבססות על משאבים שכונתיים, קיימים ופוטנציאלים.
 • פעילות כוללנית, המתבצעת על בסיס בעיות השכונה וכוללת מגוון של פרויקטים ופעילויות.
 • התבססות על מרכיבים של מניעת פשיעה מצבית: הקשיית יעד, צמצום הזדמנויות, הרתעה, הפעלת מתנדבים ועיצוב התנהגויות.

הפעילות המערכתית מורכבת מ:

 • עיצוב סביבתי של השכונה: תאורה, ניקיון, גידור.
 • עיצוב התנהגותי: נוער, קשישים.
 • פעילות אופרטיבית לפיקוח ולהשגחה.
 • שימוש בטכנולוגיות למיגון והקשיית יעד.
 • הסברה למניעה.
 • מיגון.

מרכיבים מרכזיים של המודל הם:

 • עיצוב סביבתי של השכונה: תאורה, דרכים, גידור, ניקיון וכד'.
 • עיצוב התנהגויות של תושבי השכונה: נוער, קשישים, עובדים וכד'.
 • שימוש בטכנולוגיות מתקדמות למיגון ולהקשיית יעד.
 • הסברה למניעה.
 • ביצוע פעילות מערכתית משולבת במוקדים בעייתיים בשכונה שמטרתה לפתור את הבעיות במוקד הבעייתי.

מוקדי פעילות עיקריים

 • מיגון והתגוננות אישיים.
 • מיגון הבית והרכב.
 • מיגון הבניין.
 • מיגון השכונה / הרובע.

אחריות ושותפות

הארגונים הבאים יכולים להיות שותפים להפעלת המודל, וכל אחד מהם יכול לקבל אחריות על הובלתו בהתאם שיקולים מקומיים של היישוב, כאשר האחריות המקצועית היא של מציל"ה, המשרד לביטחון הפנים.

 • מרכז שיטור קהילתי שכונתי.
 • ועד השכונה.
 • מתנ"ס.
 • ביה"ס קהילתי

מקורות והעשרה